Voľby starostov a primátorov 2010

Voľby starostov a primátorov sú vlastne voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku a občania Slovenskej republiky sa ich môžu zúčastniť pravidelne každé 4 roky (pokiaľ samozrejme dosiahli 18 rokov).

Komunálne voľby starostov a primátorov – voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 2010 sa konali 27. novembra 2010.

 Výsledky volieb

  • Počet a podiel zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR – zdroj
  • Počet a podiel poslancov zvolených do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR – zdroj
  • Počet a podiel poslancov zvolených do mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košice podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov – zdroj
  • Výsledky volieb podľa obcí, miest, mestských častí – zdroj
  • Zoznam kandidátov na starostov obcí, mestských častí a primátorov miest vo voľbách do orgánov samosprávy obcí – zdroj

Komentáre sú uzavreté.