Voľby

Znak SRVoľby sú hlavným mechanizmom zastupiteľskej demokracie, ktorým občania vyberajú vládnucich politikov a podieľajú sa na chode krajiny.

Občania delegujú svojho zástupcu a odovzdávajú mu niektoré svoje právomoci, vyberajú ho pri hlasovaní (vhadzujú volebný lístok s menom kandidáta do urny, alebo na príslušnom stroji označia meno svojho kandidáta). Víťaz volieb, väčšinou ním je zvolená nadpolovičná väčšina, získa právo rozhodovať o zásadných veciach dotýkajúcich sa všetkých obyvateľov.

Voliť je samozrejme možné aj do radu neštátnych organizácií.

Druhy volieb

Demokratické voľby, vrátane volieb na Slovensku sú väčšinou:

 • priame – občania volia priamo, nie cez sprostredkovateľov
 • nepriame – voľba je sprostredkovaná cez zvolených reprezentantov, alebo tzv. elektorov (zbor voliteľov), alebo prostredníctvom štátneho orgánu (môžu mať dva, tri i viac stupňov)
 • rovné – každý občan má rovnaký počet hlasov, hlas každého občana má rovnakú váhu (robotníka i prezidenta)
 • tajné – nikto sa nemôže dozvedieť kto ako volil (s nepatrnými obmedzeniami)
 • všeobecné – voliť môže každý, len so zákonom stanovenými (malými) obmedzeniami

V histórii sa vyvinulo mnoho rôznych volebných systémov, v rôznych krajinách sveta sa preto volí inak.

Voľby môžeme rozdeliť aj na:

 • parlamentné voľby
 • komunálne voľby
 • prezidentské voľby
 • voľby do Európskeho parlamentu (EP)
 • voľby do vyšších územných celkov (VÚC)

Politický systém Slovenskej republiky

Slovenská republika je parlamentná republika a unitárny štát. Jednokomorový slovenský parlament so 150 poslancami volenými na 4 roky v priamych pluralitných voľbách na základe pomerného systému, sa nazýva Národná rada Slovenská republiky (slovenská Národná rada Slovenskej republiky). Hlavou štátu je prezident, ktorý je na Slovensku volený aj v priamych voľbách. Vláda Slovenskej republiky je najvyšším orgánom výkonnej moci.

Slovensko je členom Vyšehradskej skupiny, Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Svetovej obchodnej organizácie a ďalších.

Zaujímavosti o voľbách

Politické strany si pred voľbami na svoju propagáciu pravidelne berú pôžičky, či úvery (definícia pôžičky).

 • v roku 2010 si SMK zobralo pôžičku na volebnú kampaň od komerčných bánk vo výške 300 000€
 • v roku 2010 si strana Smer-SD zobralo pôžičku od komerčnej banky vo výške 1 milión €

Komentáre sú uzavreté.